Vzory potisku desek vysokých škol

Každá škola má jiné nároky a požadavky na vazbu diplomové, bakalářské nebo jiné práce. Informujte se na studijním oddělení Vaší fakulty jaké vyžadují provedení. Většinou jsou tyto informace zveřejněny na webu dané fakulty nebo v zadání, které jste obdrželi na Vaší škole.

Vzhled potisku desek, který u nás realizuje 90% studentů.

Tyto informace mají doporučující charakter. Neručíme za správnost a aktuálnost údajů. Za konečnou podobu objednávky a požadavek na provedení desek je plně zodpovědný zákazník (objednavatel).